Kristian Dahlberg Hauge (H) presenterte torsdag det første byrådet i Trondheims historie, et team han beskriver som «solid og godt», og som skal lede kommunen fra 13. juni.

Byrådet ble presentert på en pressekonferanse utenfor Leangen Gård. Dahlberg Hauge uttrykte sin glede over det nye laget, som nå har knappe 27 dager på seg til å forberede seg til de formelt tar over.

Oversikt over det nye byrådet:

  • Merete Baustad Ranum (H): Byråd for helse og omsorg. Tidligere kommunalråd i Trondheim og nå leder i Barneverns- og helsenemnda i Trøndelag. Hun uttrykte stor glede over muligheten til å tre inn i denne rollen igjen.

  • Ferhat Güven (H): Byråd for finans. Leder i dag finans- og næringskomiteen. Han er klar for utfordringen med å skape økonomisk handlingsrom i kommunens budsjett.

  • Line Fjørstad (MDG): Byråd for miljø, næring og samferdsel. Hun vil balansere disse ulike områdene for å skape en mer bærekraftig by og gi næringslivet muligheten til å blomstre.

  • Christianne Bauck-Larssen (H): Byråd for sosialtjenester. Tidligere gruppeleder for Høyre i Trondheim og nå leder av oppvekstkomiteen. Hun ønsker å sette sterkere fokus på tjenester for dem som trenger kommunens hjelp mest.

  • Lucie Katrine Eidem (V): Byråd for oppvekst. Med erfaring som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet vil hun nå fokusere på et felt hun har stor lidenskap for, og som hun har jobbet mye med.

  • Trond Åm (V): Byråd for kultur, idrett og friluftsliv. Han forlater jobben som leder for Litteraturhuset i Trondheim og gleder seg til å forme byens kultur og identitet.

  • Lars Viko Gaupset (MDG): Byråd for byutvikling. Som tidligere partisekretær i MDG har han mye erfaring og vil legge vekt på å gjøre det enklere å reise miljøvennlig i Trondheim.

Alle sa ja

Kristian Dahlberg Hauge (H) presenterte torsdag det første byrådet i Trondheims historie, et team han beskriver som «solid og godt», og som skal lede kommunen fra 13. juni. Og skal vi tro Dahlberg Hauge, så hadde han fått ja fra alle som ble spurt om å bli med i byrådet:

Hør Intervju med Dahlberg Hauge her: