Engasjementet blant innbyggere i Holtålen når det kommer til spørsmålet om bompengefinansiert utbedring av fylkesvei 30, er stort.

Spesielt haltdalinger av den yngre garde har engasjert seg sterkt i sosiale medier den siste tiden, og det unisone oppropet er at dette er noe som ikke ønskes særlig varmt velkommen.

- I alle fall ikke slik prosjektet fremstår i dag, med tre eller fire bommer på strekningen mellom Støren og Røros.

Aller tyngst å svelge for mange, er den foreslåtte bommen i Svølgja - noe som vil gjøre at kommunen på mange måter blir delt i to.

Blir dyrt for mange

Dersom prosjektet gjennomføres så medfører det at Haltdalinger som jobber på Røros må passere to bommer på vei til jobb og to på vei hjem igjen. Skal barn fraktes til kommunesenteret i Ålen på ulike aktiviteter på ettermiddagen så blir det fort mange bompasseringer.

For at prosjektet skal gjennomføres så må det likelydende vedtak til i de tre impliserte kommunene, Røros, Holtålen og Midtre-Gauldal.

Formannskapet i Røros sa nylig ja mot en stemme, til videreføring av planene og torsdag skal kommunestyret behandle den.

Neste måned behandler kommunestyret i Holtålen saken.

Politikerne avgjør

Ordfører i Holtålen, Arve Hitterdal ønsker ikke å si hvor han står i dette spørsmålet. Han var forhindret i å delta da pensjonistpartiets Olav Halvor Megård og Arbeiderpartiets Ann Elisabeth Hansvold var innom Nea Radio denne uken for å snakke om nettopp det store engasjement blant kommunens innbyggere i denne saken.

Både Megård og Hansvold har tidligere stemt for å gå videre med forprosjektet, men hva sier de til å videreføre planene som nå foreligger? Gjør det brennende engasjementet at selv standhaftige politikere kan endre syn?

Hør ordskiftet igjen her: