Christian Stokke er koordinator ved enhet for vei, park og idrett. Foto: Stjørdal kommune

– Det vil bli en del støv fra feiingen og også noe støy i på kvelds- og nattetid i sentrum de neste ukene, advarer Christian Stokke som er koordinator ved enhet for vei, park og idrett.

Han har også en oppfordring

– Vi ser at mange koster opp strømasser fra egen eiendom og i beste mening samler den i hauger. Det er mye bedre at de koster det ut i veien før vi kommer og feier. Maskinene våre håndterer ikke større hauger av grus, forteller Stokke.

Er du blant de som bruker å parkere i kommunale gater er det viktig å være ekstra oppmerksom de neste ukene.

– Flytt gjerne bilen dit det er feid, og se opp for skilting om planlagt feiing. Det er ikke mulig å tidfeste nøyaktig når feiringen av de ulike gatene tar til, men vi vil sette opp skilt et døgn i forveien når gaten skal feies, og da er det bileiers ansvar å flytte bilen, avslutter Christian Stokke.