De aller fleste kommuner og avfallsselskap i Norge har et slikt krav allerede og har hatt det lenge. I Trøndelag gjelder dette nå samtlige kommuner. Det har også effekt. Etter at kravet ble innført i Oslo i 2018, har feilsortering av farlig avfall blitt halvert.

– Når avfall leveres i svarte sekker kan vi ikke se om de inneholder farlig avfall. Gjennomsiktige sekker gjør både kunden og våre ansatte mer oppmerksom på sorteringen, og gjør det mulig for oss å oppdage noe som burde vært tatt ut, sier direktør Geir Tore Leira i Innherred Renovasjon, og fortsetter:

 – Resultatene fra Oslo viser at dette er et enkelt og virkningsfullt tiltak for å redusere feilsortering. Fra egne analyser vet vi også restavfallscontaineren innheolder mye plast, metall og tekstiler som kunne vært sortert ut til resirkulering eller gjenbruk.

Farlig avfall og batterier gir størst konsekvenser

Batterier, elektronikk, sprayflasker og kjemikalier inneholder miljøgifter som kan skade mennesker og miljø, og gir stor risiko for brann under mellomlagring og omlasting hvis de får ligge i restavfallet. Det kan også gi økonomiske konsekvenser.

– Vi får store avviksgebyr om det oppdages slike ting i restavfallet vi sender fra oss. Dette er kostnader vi må ta inn igjen via renovasjonsgebyret, forteller Geir Tore Leira.

Branner er en stor utfordring for avfallsbransjen. – I snitt er det en brann i avfallsanlegg hver uke. 8 av 10 av disse brannene skyldes batterier, som kommer i kontakt med andre avfallstyper og derfor tar fyr, sier Leira. Det er derfor svært viktig at dette leveres separat og ikke blandes med restavfall eller annet avfall.

Kan bli bedt om å åpne sekken

Direktøren lover en litt smidig overgang der ingen skal avvises når de kommer med avfall. Men har de det i sorte sekker etter 1. mai, vil de bli bedt om å åpne dem og eventuelt ettersortere ved behov. – Avfallet trenger heller ikke nødvendigvis å ligge i en sekk, mye kan også leveres løst, nevner Geir Tore Leira.

Må kjøpe sekkene selv

Innherred Renovasjon deler ikke ut sekker for restavfall, dette må kundene kjøpe selv. Gjennomsiktige sekker får man kjøpt på samme sted som man vanligvis kjøper svarte sekker, for eksempel i dagligvarebutikkene. Sekkene som deles ut til plastemballasje skal ikke brukes som erstatning for svartsekker. –Disse sekkene er kjøpt inn kun for sortering av plastemballasje, om de brukes til alt annet vil det fort bli tomt på lager, forklarer Geir Tore Leira.

Slik gjør du det. Legg avfallet i en gjennomsiktig sekk, sortert og synlig! Foto: Innherred Renovasjon