Det har vært hektisk på Fossan i det siste. Mens ansatte og elever var travelt opptatt med å planlegge 40-årsmarkering, fikk de plutselig et kongebesøk i fanget. Som vi har hørt, de tok med glede imot Kongen.

-Vi gleder oss også over den oppmerksomheten vårt samfunnsoppdrag ble til del gjennom dette besøket, sier rektor Einar Bjørn i en kommentar.

Nå har det vært et par roligere dager før det braker løs igjen på lørdag, med åpen skole for alle på dagtid og fest for spesielt inviterte på kvelden.

I dag fikk PMF overraskelsesbesøk fra nabo Selbustrand skole. Rektor Eirin Wik troppet opp i matsalen med alle barna på slep. De hadde med blomster til rektor Einar Bjørn, og sang bursdagsangen. Wik takket for det gode naboskapet gjennom 40 år og uttrykte ønske om et enda tettere samarbeid i framtida.