Den planlagte slukkingen av rikskanalenes FM-sendere kan gi dårligere sikkerhet på fjellet. Det mener Turistforeningen, som har registrert manglende DAB-dekning mange steder, skriver lokalradio.no

Allerede i  fjor meldte Turistforeningen at medbrakte DAB-radioer ikke virket på enkelte hytter i fjellet. Situasjonen er omtrent den samme i år. - Vi tror at en del selvbetjente hytter vil miste radiodekning ved overgang til DAB, sier Jan Erik Reiten, driftssjef i DNT Oslo og Omegn til Dagbladet. - På de selvbetjente hyttene har vi også fått høre at det er problematikk med strøm til DAB-radioene, fordi de trenger mer strøm enn vanlig batteriradio, sier han.

Turistforeningen er bekymret for at slukkingen av FM-senderne til rikskanalene kan gi dårligere sikkerhet i fjellet.

- ... det er en fordel med radio på fjellet. For oss fungerer fm-båndet bedre i fjellet om et uvær kommer brått på, sier Jan Erik Reiten til Dagbladet.

NRK avviser problemstillingen. Sjef for radiodistribusjon i NRK, Petter Hox, sier til Klassekampen at statskanalen har bygd ut det nettet myndighetene krever.

- Det er basert på befolkningstetthet, og da ligger det i sakens natur at grisgrendte deler ikke er like godt dekket, sier Hox.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet sier til Dagbladet at det er svært viktig at radio kan opprettholdes som beredskapsmedium. De formelle krav til radiodekning er knyttet opp til radiomottak for faste husstander, og ikke til for eksempel arealdekning eller fritidsboliger.

- Radioens beredskapsmessige betydning tilsier likevel at det er viktig at DAB-nettet har tilfredsstillende dekning også utenfor områder med fast bebyggelse, sier Folke Fredriksen.

I løpet av 2017 er planen å skru av FM-senderne til rikskanalene. De fleste lokalradioene fortsetter å sende på FM også etter dette, også Nea Radio som vil sende på FM minst ut 2021. Med dette betyr det at Nea Radio vil være den eneste kanalen man kan få inn på FM i Selbu, Tydal, Røros og Holtålen.