- Vi kan ikke la fellesskapets millioner stå plassert uten avkastning. Et eventuelt salg vil gi kommunen handlingsrom, blant annet til å gi ungdommen vår et nytt og bedre skolemiljø, sier Hans Bårdsgård. Han understreker at salgsinntekter av Selbu Energiverks nettdel ikke skal brukes til løpende drift.

I dag eier Selbu kommune kraftproduksjon i Selbu. Det er en "evigvarende ressurs og en global mangelvare", heter det i ei pressemelding fra Selbu Høyre, som trolig tolkes som vakker musikk i ørene til TrønderEnergi:

Både kraftverk og nett ligger i dag i det kommunalt heleide Selbu Energiverk AS. Kraftverkene er i god stand. Men selskapet har signalisert at nettet må rustes opp for flere titall millioner kroner de nærmeste årene. Selskapet har pekt på at dette ikke lar seg forene med store utbytter til eier. Fra driftsåret 2014 har selskapet foreslått nullutbytte til eier.

Regjeringen vil innføre krav om­ at norske kraftselskaper skiller produksjon og nett fra hverandre i egne selskaper. Det vil påføre Selbu E-verk ytterligere kostnader.

I sum betyr dette at de mellom 50 og 100 millioner kronene som i dag står plassert i nettet, trolig ikke vil skape utbytte for kommunen i kommende år.

- Vi kan ikke la fellesskapets millioner stå plassert uten avkastning. Et eventuelt salg vil gi kommunen handlingsrom, blant annet til å gi ungdommen vår et nytt og bedre skolemiljø, sier Hans Bårdsgård. Han understreker at salgsinntekter ikke skal brukes til løpende drift.

For Høyre vil et salg eller fusjon av strømnettet må bygge på en akseptabel verdsetting, og understreker at strømkundenes lovfestede rettigheter til nettsikkerhet består.

Partiet peker også på at tilstøtende strømnett har inntil 10 øre lavere nettleie per kWh. En nettfusjon vil dermed gi flere tusen kroner lavere nettleie for en gjennomsnittshusholdning. For husholdninger, næringsliv og kommune blir nettbesparelsene mange millioner kroner årlig.

- Et salg eller fusjon av nettet må bygge på en akseptabel verdsetting, sier Hans Bårdsgård. Han er opptatt av at aktivitet og arbeid på nettet fortsatt vil skje lokalt.

En strømtråd som blåser ned i Ausa må utbedres i Ausa. Den kan ikke rettes opp i Trondheim eller Oslo. Vi vil være opptatt av sikker nettdrift også i fremtiden. En driftssentral i Selbu vil ha omtrent like mange ansatte som i dag. Og uansett vil strømkundenes forskriftsfestede rettigheter ved strømbrudd

bestå, påpeker Bårdsgård.