Røros lufthavn blir stengt en lang periode hver dag for å spare penger.

Adresseavisen skriver i dag at Avinor har bestemt at flyplassen skal holde stengt  mellom ettermiddags- og kveldsflyet - noe som betyr stengt lufthavn fra kl. 14.43 til 19.30 mandag til fredag.

Avinor vil redusere kostnadene med 100-150 millioner kroner de neste fire åra. Det var en periode usikkerhet om enkelte mindre flyplasser ville bli lagt ned, men Avinor ville heller effektivisere drifta enn å legge ned flyplasser.

Dette betyr at alle flyplasser er fredet fram til 2019. Da skal flyplasstrukturen igjen vurderes.

Endringen med periodevis stengt flyplass gjelder  fra 22. juni.