- Vi ser nå at flere og flere bruker el-sykkel, og det er bra både for helsen vår og for miljøet. Det finnes i dag mange ulike typer el-sykler og det har vært en del uklarheter om disse kan regnes som "ordinær" sykkel, moped eller annen type motorvogn. Vi ser derfor et behov for å rydde i regelverket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Hensikten med å endre lov og forskrift er å klargjøre når el-syklene skal regnes som "ordinær" sykkel, slik at det dermed ikke vil være krav om registrering, førerrett og forsikring, sier samferdselsministeren.

Tilfredsstiller endringene

-El-syklene vi har i butikken og som Selbusport'n selger, tilfredsstiller kravene til det nye regelverket. Det sier Ole Johan Øyaseter til Nea Radio. Han bekrefter at interessen for el-sykler er økende, men at Selbusport'n så langt selger flere el-sykler til kunder i bynære områder enn i Neadalføret.

Les mer om lovendringen, her. (Prop. 115 L)