Det har vaør stor aktivitet på Aursunden i uke 35 og sikfisket fortstter med uforminsket styrke også denne uka. Det får vi rapportert fra Rørosfisk AS, som står for størstedelen av de tonnene med fisk som er tatt opp av sjøen de siste to årene.

Sist uke er det innveid ca 2.800 kg med sik på fiskemottaket og man har da passert totoalt 16.150 kg sommeren sett under ett.

Fisketrykket begynner å fordele seg jevnere på områdene i sjøen. Rørosfisk AS fisker nå i området Vestre Aursund, og det er gode fangster hver natt.

Det er gode fiskeforhold så her er det bare å bli med for de som ønsker det, meldes det fra Aursunden.