Trafikksikkerhetsprisen deles ut av Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune og er en æresbevisning som markerer prisvinnerens målrettede innsats for bedre trafikksikkerhet i Trøndelag.

Tilbake for fullt

Siden midten av 1980-tallet har prisen blitt delt ut - sist i 2017.

I år er imidlertid trafikksikkerhetsprisen tilbake for fullt. Årsaken til pausen skyldes blant annet utarbeidelse av felles statutter for nye Trøndelag etter sammenslåingen i 2018. I tillegg har covid19 ført til mindre aktivitet innen det frivillige trafikksikkerhets-arbeidet.

I statuttene heter det at prisen kan gis til en enkeltperson, forening, lag eller utvalg.

- Vi er på jakt etter kandidater som har lagt ned en ekstra innsats for å øke sikkerheten i trafikken, sier koordinator i trafikksikkerhetsutvalget Marianne Løvhaug Eklo.

Nominer innen 30. september

Prispengene er på 30 000 kroner for en enkeltperson, eller 50 000 kroner dersom et lag, en forening eller et utvalg vinner prisen. Hver nominasjon krever en god begrunnelse på hvorfor akkurat denne kandidaten er aktuell til prisen.

Du kan sende inn din kandidat ved å trykke her.

Utdelingen av prisen skjer under Fylkestinget som avholdes 15.- 16. desember 2021.