Tilbakemeldingene har rent inn på SMS, mail og messenger. Folk er sinte og frustrerte over at Røros nå stenger ned uten at de har registrert et eneste smittetilfelle. Likevel er ordføreren tydelig på at det er nødvendig å innføre strenge tiltak nå som fjellregionen står ovenfor et stort smitteutbrudd.

- Jeg har fått litt skryt og det varmer jo ekstra, sier Isak Busch.

Stort smittetrykk

Han forklarer nøye at dette ikke er beslutninger som politikerne på Røros tar lett på. De er klar over hvor alvorlig inngripen dette er for folk, og at de ikke ønsker å gjøre livet surt for folk.

- Dette bidrar til at regionen forhåpentligvis får kontroll på et stort pågående smitteutbrudd, sier Busch.

Han er redd for at folk ikke forstår omfanget av den pågående smittesituasjonen som har sin opprinnelse fra et arrangement litt tilbake i tid.

- Smittetrykket sett opp mot befolkningstall er høyere i fjellregionen nå enn i Oslo. Det er det viktig at folk forstår, det sier mye om alvorlighetsgraden. Det er også en stor sannsynlighet for skjult smitte i samfunnet rundt oss, påpeker han.

Han håper at de tiltakene som blir innført nå kan være med å berge sommersesongen 2021 for Røros, og sier at næringslivet er avhengig av en god sommer.

- Det er bedre å gjøre dette nå enn å vente å se, sier han.

Smittetilfeller blant tilreisende

Selv om det ikke er registrert smittetilfeller blant Røros sine innbyggere er det kommet positive tester blant elever på Røros VGS og folk som har arbeidssted på i kommunen men som ikke bor der.

17. mai er avlyst

Når det gjelder 17. mai-feiringen sier Busch at han synes det er svært trist at nok en feiring er avlyst.

- Det er jo i utgangspunktet begrenset fra før. Nå blir det ingenting, sier han.

Han håper folk klarer å feire litt likevel.

- Bestemor kan fortsatt komme på kake. De nasjonale reglene for besøk gjelder jo, inntil 5 personer kan du ha på besøk, men vær smart og hold det innad i familien, sier Busch.