Smitten i Norge er stigende, og i går testet 262 personer positivt for Covid-19 her til lands. Smittetrykket i Norge er nå oppe i 89,7 per 100 tusen innbygger siste 14 dagene, og trenden er stigende.

Både Stjørdal, Malvik, Melhus og Trondheim opplever for tiden stigende smittetrykk, mest stigning er det i tre førstnevnte kommunene.

I Malvik har 62,8 per 100k innb. testet positivt siste 14 dagene, mens tilsvarende tall i Trondheim og på Stjørdal er 70,8 og 90,6 per 100k innb. På Melhus har nå 159,3 per 100k innb. testet positivt de siste 14 dagene, og de registrerte i likhet med Trondheim fire nye smittede lørdag. Stjørdal og Malvik registrerte henholdsvis fem og en ny smittetilfeller lørdag.

Første tilfelle på tre uker

Lørdag testet 16 personer positivt for Covid-19 i Trøndelag, dette er fem flere enn samme dag forrige uke og åtte færre enn dagen før. Stjørdal registrerte fem tilfeller, mens både Trondheim og Melhus registrerte fire hver. Malvik hadde kun et positivt tilfelle lørdag. Av disse kommunene, er det kun Trondheim som i går registrerte færre smittede enn samme dag forrige uke, med en nedgang fra åtte sist lørdag til nevnte fire i tilfeller i går.

Grensekommunen Meråker har gjennom pandemien hatt lite smittetilfeller, og hittil i pandemien registrert kun 16 tilfeller. Lørdag testet to av kommunens innbyggere positivt for Covid-19. Dette er første registrerte tilfelle i kommunen siden 16. juli, hvor en person ble registrert smittet.