Trafikken på fylkesvei 30 står fullstendig i stampe etter et uhell onsdag.

En trailer på vei mot Røros fikk problemer og kom ikke opp en bakke på fylkesvei 30, like ved kommunegrensa mellom Holtålen og Midtre-Gauldal.

Da en rutebuss på vei nordover kom til stedet, skled denne også slik at den ble stående fast. En personbil som fulgte like bak, forsøkte å komme forbi, med gled inn i sida på lastebilen. Om ikke dette var nok, så forsøkte en lastebil på vei sørover å komme forbi, med det resultat at den kilte seg fast mellom bussen og traileren.

Et vitne til hendelsen sier til Nea Radio at i alle fall fire kjøretøy må fjernes før trafikken kan passere stedet.

Det er svært glatt med snø og isdekke på stedet.

Det var 8 personer på bussen og det er ikke kjent om noen personer har kommet til skade i ulykken.

Saken oppdateres.