Fylkesberedskapsrådet i Trøndelag var tirsdag samlet til sitt andre møte etter koronautbruddet (Covid-19) i Norge. Hensikten er å sikre samfunnskritiske funksjoner i en krevende tid.

Fylkesberedskapsrådet er fylkesmannens møteplass for gjensidig orientering om beredskap. I en krisesituasjon, som vi nå står i, er rådet fylkesmannens forum for rådgiving og samordning av innsatsen. Forutsetningen for god samordning er mest mulig felles situasjonsforståelse, noe som også var hensikten med dagens møte.

Medlemmene i rådet er regionale statlige myndigheter, noen kommunale, men også noen private aktører og representanter fra frivillig sektor.

Må holde hjulene i gang

Koronautbruddet og tiltakene som er satt inn for å begrense smitte utfordrer mange organisasjoner. Både Fylkesmannen, kommunene og andre aktører begynte tidlig å legge en plan for å opprettholde viktige funksjoner selv med et betydelig fravær.

-Vår hovedoppgave nå er se til at vi klarer å holde alle hjulene i gang. Det handler om å opprettholde samfunnskritiske funksjoner. Vi må se til at vi også fremover har helsepersonell til å behandle de som blir syke, at vi har lys i lampa, nett til alle på hjemmekontor eller at vi får kjøpt oss mat, sier fylkesmann Frank Jenssen etter møte i beredskapsrådet.

Helsesektoren, kommunene og andre virksomheter har allerede iverksatt en rekke tiltak for å sikre god beredskap, slik at vi kan løse situasjonen på best mulig vis.

Fylkesmann Frank Jenssen sier det er godt å se at systemet virker, selv om det nå blir satt på en virkelig prøve.

Alle tiltakene som er satt inn har til hensikt å begrense og utsette smitte rundt om i landet. Dette for å beskytte utsatte grupper, men også for beskytte helsepersonell slik at de kan hjelpe de som blir syke.

-Det beste du er jeg kan gjøre er å følge de klare rådene som blir gitt. Her kan vi alle bidra ved å holde hendene rene, holde oss hjemme, holde fysisk avstand og holde kontakten med de eldre slektninger på en litt annen måte enn før, sier Jenssen.

Fylkesmannen rolle

Fylkesmannen er bindeleddet mellom kommunene og sentrale myndigheter.

– Via våre fagavdelinger og vår beredskapsseksjon formidler vi informasjon til kommunene fra nasjonale myndigheter. Vi melder også tilbake spørsmål og innspill fra kommunene til sentrale myndigheter. Vi følger situasjonen tett og legger til rette for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og andre relevante aktører på regionalt nivå, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen.