Thora Storm videregående skole i Trondheim sentrum er valgt ut som forsøksskole. De har elever som utdanner seg til helsesekretærer og som skal hjelpe til med hurtigtestene og analysene. Selve testingen utfører hver enkelt elev som skal teste seg selv, med veiledning. Kommunehelsetjenesten har hovedansvaret. Etter det kan det bli massetesting ved flere skoler.

Grunnen til at massetesting av elever kan være aktuelt er for å kunne oppdage smitte tidlig når smittetrykket i en kommune er høyt, og kunne ta tidlige grep for å unngå rødt nivå og stengte skoler. Folkehelseinstituttet ba før påske kommunene om å forberede seg på å gjennomføre massetesting, derfor gjør vi et forsøk for å finne ut hvilke ressurser og logistikk som må til for å gjennomføre det.

– Vi ser positivt på det å masseteste elever for å unngå smittespredning. Å jobbe med helsemyndigheter på alle nivåer er viktig for oss, for vi vil gjøre alt vi kan for å komme tilbake til en så normal hverdag som mulig. Dette er derfor et spennende grep jeg gleder meg til å se resultatet av, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Kommuneoverlegen i Trondheim har forberedt seg ved å se til andre fylker.

– Vi har hentet inn erfaringer og rutiner fra både Oslo og Vestland fylke, men det er likevel viktig å gjøre seg egne erfaringer på alle aspekter ved en situasjon der det blir aktuelt å teste alle elever ved en skole, sier kommuneoverlege Betty Pettersen.