Klokka blir levert av Roberts sko og nøkkelservice, og vi har tatt den obligatoriske praten med Robert Kråsen, som er innehaver av butikken.

Klokken til en verdi av 2500,- går til kalender nummer 999.

Bingopakker finnes på kalendernummer 627, 1405 og 1160, og to bilvask fra Best Selbu finner du i kalendrene med nummer 312 og 11.