Tollerne i Trøndelag og Nordland tok i bruk blålys fra nyttår.

Vi bruker blålyset til å varsle om tollkontroll, sier avdelingsleder Hilde Pettersen Ruud i Tollregion Midt-Norge.

I Tollregion Øst-Norge, som blant annet omfatter grensefylkene Østfold og Hedmark, har tollerne høstet erfaringer med bruken av blålys og sirener som en prøveordning siden sommeren 2013.

-Prøveordningen var så vellykket at bruken av blålys er vedtatt permanent i Tolletaten.  Utvalgte tollere i Tollregion Midt-Norge har gjennomført en grundig opplæring før de får stempelet i førerkortet og kan sette seg bak rattet i tjenestebilene som er rigget med blålys og sirener, sier Hilde Pettersen Ruud.

Hun legger til at Tolletaten får en sikrere måte og både varsle tollkontroll og stanse andre trafikanter på. Dette bidrar til bedre sikkerhet både for de som skal stoppes og for tollerne som ønsker å snakke med deg. Ved at kjøretøyet har utrykningsstatus kan tollerne for eksempel stanse deg på busslommer, de kan krysse sperrelinjer og fravike trafikkreglene i forbindelse med kontrollvirksomheten.

-I Tollregion Midt-Norge er enkelte tollere ved grensetollstedene i Trondheim, Steinkjer, Vauldalen, Værnes, Mo i Rana, Junkerdal og Narvik/Bjørnfjell lært opp i å kjøre bilene som er utstyrt med lys- og lydsignaler. Det er viktig å merke seg at tollerne ikke skal drive med biljakt. Tolletatens instruks sier klart at politiet skal varsles dersom noen trafikanter stikker av fra en tollkontroll, poengterer avdelingsleder Hilde Pettersen Ruud i Tollregion Midt-Norge.