Høyteknologiprodusenten Norbit er i ferd med å utvide fabrikklokalene på Røros. Bedriften har i dag rundt 60 ansatte på Røros og med 2000 kvm nybygg, fordelt på to plan, så dobles nå nesten fabrikkarealet på Øverhagaen.

Konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet sier investeringen først og fremst vil sikre arbeidsplasser.

– På kort sikt så er det vel slik at med bedret effektivitet, så trygger vi de arbeidsplassene som er. Det er klart det kan bli noe vekst, men det primære er å få til enda mer og effektiv utnyttelse av det som er her.

Bygge i verdensarven

Markedssituasjonen har gjort at Norbit, i tillegg til de gamle fabrikklokalene, i nesten to år har måttet leie lokaler på Røros. Men i månedsskiftet september-oktober skal de nye lokalene innvies.

Site manager Dag Vinge innrømmer at det har vært en hektisk tid med bygging av nyfabrikken, samtidig som produksjonen har gått for fullt i de gamle.

– Folk er veldig fleksible og har stått på og jobbet, både i helgene og natt og kveld så vi får det til, sier han.

Det å bygge en stor fabrikk, så og si midt i Verdensarven Røros, byr også på en del utfordringer. Men Vinge sier at også dette er en prosess som har gått svært bra.

– Det har bydd på utfordringer,men vi vil berømme Røros kommune og antikvariske myndigheter for et meget godt samarbeid. De har stilt tydelige krav til utforming, materialvalg og farger, som vi har etterfulgt, så nybygget er tilpasset omgivelsene på alle måter.

Det betyr blant annet at bygget, som ligger et knapt steinkast fra slagghaugene i Røros sentrum, er kledt i mørke trepaneler og har små vinduer tilpasset de krav myndighetene har satt.

Skryter av arbeidsstokken

Per Jørgen Weisethaunet sier det er arbeidsstokken som er årsaken til satsinga på Røros.

– Det at satsingen fortsetter på Røros er det de ansatte som er årsaken til. Det er veldig flinke folk, sier han og innrømmer at det finnes plasser det er enklere å bygge et industribygg.

– Men det er her de flinke ansatte er og da må det være her vi bygger sier konsernsjefen.

Han sier også at byggingen av nye lokaler på Røros, ikke får konsekvenser for fabrikken og ansatte i Selbu.

– Vi fokuserer på forskjellige produksjonsprosesser og kompetanse. På Røros er vi spesialister på robotisert høyvolumproduksjon, mens det i Selbu er spisskompetanse på mellomstore volumer av mer komplekse tekniske produkter, så det dyrkes på litt forskjellige kulturer. Det er godt egnet for videre vekst begge steder, sier han.

Nytt bygg og nye maskiner

I tillegg til nye lokaler så har Norbit også investert nærmere 30 millioner i ny maskinpark de siste årene.

Virksomheten ble etablert i 1995 på Stjørdal og har i dag fabrikker i Selbu og Røros. Hovedkontoret er i Trondheim, der også produktutviklingen foregår og styres fra.

Hør intervju med site manager Dag Vinge og konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet her: