Avinor Røros lufthavn har innført bruk av partikkeldetektor (ETD) og væskescanner i sikkerhetskontrollen på Røros lufthavn.

Endringer i EU-regelverket for security ved flyplassene tas gradvis i bruk ved Avinors lufthavner.  Implementeringen har vært trinnvis, og nå har Røros lufthavn tatt i bruk nytt utstyr. Det nye utstyret høyner sikkerhetsnivået.

Partikkeldetektor (ETD)

Dette er den nye scanneren ved Røros Lufthavn.

Ved hjelp av en slik detektor søkes det etter partikler som indikerer tilstedeværelse av sprengstofflignende stoffer. En andel av håndbagasjen og en andel av passasjerene blir undersøkt ved hjelp av detektorene, basert på et tilfeldig utvalg. Erfaringer fra andre lufthavner i inn- og utland tyder på at passasjerene foretrekker denne kontrollmetoden fremfor alternativer som for eksempel håndsøk. Avinors 46 lufthavner har noe ulikt ETD-utstyr og dermed er det i praksis ulik implementeringsrekkefølge. Nå har turen kommet til en rekke lokale lufthavner, deriblant Røros.

Fagansvarlig Security ved Røros lufthavn, Geir Tore Aunmo, peker på forbedringene for de reisende.

Det er mer kundevennlig ved at større kolli som sykler og frakt nå lettere kan sendes med fly, også fra Røros.

I tillegg bedrer det nye utstyret HMS-forholdene i hverdagen for de ansatte i Securitas, som er innleid av Avinor for å utføre sikkerhetskontrollen hos oss, sier Lufthavnsjef Gudbrand Rognes

Væskescanner

Ved Røros lufthavn tok en også væskescanner i bruk i sikkerhetskontrollen før nyttår. Dette som følge av endring i regelverk, men også her med en trinnvis gjennomføring.

Siden 2006 har det kun vært tillatt å ha med flasker som ikke rommer mer enn 100 ml, eller totalt én liter væske gjennom sikkerhetskontrollen. Væskescanneren er basert på røntgenteknologi, og analyser innholdet. Tettheten på væsken måles, og ulike typer væsker identifiseres.

Security-regelverket er i kontinuerlig utvikling, og endringene iverksettes for å ivareta sikkerheten i luftfarten.