Ordfører Ivar Vigdenes vil ha med alle innbyggerne i Stjørdal kommune på en 10 dagers dugnad fram til 15. november.

- Status i kommunen pr nå. 18 personer har testet positivt for covid-19. 400 personer er satt i karantene. Av de 18 personene som har testet positivt, har tre vært på sykehus hvorav to fremdeles er på sykehus, sier Ivar Vigdenes i åpningstalen.

Den ni dager dugnaden som innbyggerne i Stjørdal ble, inviterte til på onsdag utvides i både tid og omfang.

Følgende tiltak gjøres:

- Vi tar hjemmekontor om jobben tillater det.

- Vi går ikke på besøk til hverandre, og unngår i størst mulig grad kontakt utover egen husstand.

- Vi unngår kollektivtrafikk og bruker munnbind dersom vi likevel må ta det og enmetersregelen ikke kan ivaretas.

- Vi oppfordrer alle innbyggere til å lage liste over alle de har møtt siden 30. oktober, og fortsetter med dette fremover.

- Når du blir kontaktet av smittevernkontoret, vær føre var og ta kontakt med dem du har møtt, så de kan gjøres bevisst på dette.

- Alle kultur og sportsarrangement for barn og voksne innstilles.

- Det vi gjør nå, er nærmest alt vi kan gjøre av tiltak før vi er på lokale forskriftsvedtak, påbud og forbud, sier Vigdenes.

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen opplyser.

- 328 personer som har blitt teste i Stjørdal kommune, har testet negativt, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

Det jobbes med fullt fokus på smittesporing.

- To klasser på Ole Vig videregåendeskole er satt i karantene, sier Vonen.

- Alle skoler i Stjørdal skal opp på rødt smittevernsnivå fra og med mandag, sier Ann Kristin Geving, leder for etat oppvekst.

- Alle institusjoner blir steng for pårørende, forteller leder for etat omsorg Hans Fredrik Selvaag, som legger til at de skal gjøre alt de kan for at beboere skal ha det best mulig i den tiden som nå er over oss.