Et enstemmig formannskap i Holtålen vedtok forrige uke å videreføre snøscootertraseén fra Ålen til kommunegrensa til Tydal - kjent som Gauldalsløypa.

Samme dag får rådmann Marius Jermstad en telefon fra Fylkesmannen med beskjed om at denne har opphevet vedtaket, begrunnet flere saksbehandlingsfeil og inhabilitet.

Saken kom likevel opp i kommunestyret torsdag, som enstemmig vedtok Arbeiderpartiets forslagi saken:I ny sak om Gauldalsløypa må de erfaringer som er framkommet i evalueringsprosessen, tas med i arbeidet med i ny sak og i ny forskrift.

Saksbehandlingen startet med at rådmannen orienterte om saken og hva som har skjedd siden formannskapet gjorde sitt vedtak forrige tirsdag.

Se saksbehandlingen igjen her:

Innbygd element