Kulturminnefondet opplyser i en pressemelding at Monica Hägglund Langen er tilsatt i stilling som kommunikasjonsrådgiver.

Det var 31 søkere til stillingen, mange av dem svært godt kvalifiserte kandidater.

– Dette viser at Kulturminnefondet er en attraktiv arbeidsplass som rekrutterer høy kompetanse til regionen.

– Med tilsettingen av Monica Hägglund Langen har vi fått en engasjert og høyt kvalifisert kommunikasjonsrådgiver som vil videreføre og styrke arbeidet med å gjøre tilskuddsordningen og våre resultater kjent for et bredt publikum sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

77,5 millioner i støtte

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for å ta vare på verneverdige kulturminner i privat eie. 2019 er første året Kulturminnefondet behandler søknader fortløpende, med svært gode tilbakemeldinger, og saksbehandlingstiden har gått kraftig ned.

I første halvår søkte over 800 personer om til sammen 300 millioner kroner til sine prosjekter. Av disse er det gjort 385 tildelinger til private eiere. Disse har fått 77,5 millioner kroner i støtte til ulike tiltak.

Ønsker flere søkere

Monica Hägglund Langen er 29 år, og opprinnelig fra Hitterdalen i Røros, men er for tiden bosatt i Oslo. Hun er utdannet journalist, og har i tillegg bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier med fordypning i sosiologi.

Monica har bakgrunn fra ulike media, blant annet NTB, der hun var utstasjonert i Sydney i Australia og i Dagens Næringsliv. Siden 2017 har Monica jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Den Norske Turistforening (DNT).

Hun har også jobbet i Fjell-Ljom, Arbeidets Rett og Nea Radio.

– Jeg imponert over hvordan Kulturminnefondet bidrar til ny bruk og dermed nye verdier over hele landet. En viktig motivasjon for å søke på stillingen for meg, er at jeg ønsker å bidra i arbeidet med å øke bevisstheten og senke terskelen hos enda flere private eiere for å søke om midler til å bevare et kulturminne. I tillegg er dette en unik mulighet til å flytte hjem til Røros, sier Hägglund Langen.

Hun starter opp i stillingen i Kulturminnefondet 4. november.