Torsdag var det offisiell åpning av det nye studiet ”Verdiskaping i lokalmat” på Røros Videregående skole. Rørosordfører Hans Vintervold hadde fått besøk av sin kollega Jan Håvard Refsethås fra Holtålen for anledningen, og de to folkevalgte hadde fått jobben med å åpne det hele.

Kun seks elever har søkt om plass det første året.

– Litt skuffende, men kanskje ikke så uventet da dette er et helt nytt opplegg for mange. Det mener rektor ved Røros Videregående, Hilde Knutsen som sier det er plass til tre ganger så mange studenter.

Studiet er i samarbeid med Fagskolen i Trondheim og tilstede på åpninga var assisterende rektor ved nevnte skole, Jon Erling Moen og avdelingsleder leder Arne Brenden.

Hør intervju her

Faste Grøt fra Haltdalen er en av studentene ved den nye linja. Han har store forventninger til det kommende året og sier han vil bruke det han lærer til å realisere sin drøm om å starte sin egen virksomhet:

Rektor ved Røros Videregående Skole, Hilde Knutsen, var også godt fornøyd med å endelig være i gang med studiet. Det er for tiden stor byggeaktivitet på skolen områder, i forbindelse med bygging av nyskolen.

Rektoren sier at det likevel ikke vil by på problemer med tanke på plassmangel i forbindelse med at det blir flere studenter ved skolen. Lokalmatlinja vi i all vesentlighet ha samlinger på helger.

Hør intervju med Hilde Knutsen her: