Senterpartiets Sandra Borch og Heidi Greni får full støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet i kommunestyret i Selbu.

Forslaget dreier seg om den mye omstridte regelen om at det må være minst 2,5 kilometer fra nærmeste brøytede bilvei inn til hytta for at du skal kunne benytte snøscooter som transportmiddel til hytta.

Her er uttalelse som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har gått sammen om:

- Avstanden skal i prinsippet måles i luftlinje, og reell avstand til hytta kan da fort bli det dobbelte av hva kartet viser, dette i forhold til topografi. Dette er veldig vanskelig, nær sagt umulig å kommunisere ut til de dette angår, og oppnår liten forståelse for at dette er en fornuftig målemetode og et fornuftig regelverk.

- Vi har nylig åpnet rekreasjonsløyper for snøscooter. Det vil igjen si at en hytteeier som er heldig og ligger like ved en slik løype kan kjøre snøscooter til hytta samme om avstanden fra nærmeste brøytede vei er kun 200 meter, mens en hytteeier som da har en hytte i et område der det ikke er anlagt snøscooterløyper ikke får benytte snøscooter dersom hytta ligger 2,48 kilometer fra nevnte vei.

- Et annet moment er at regelverket i dag er slik at en kan kjøre snøscooter til hytta dersom en velger å brøyte veien, mens en ikke kan kjøre dersom ikke velger å brøyte veien(gjelder de som har sommervei til hytta). Dette er en regel som også er fullstendig meningsløs, og som ikke gir fornuft verken miljømessig eller på andre områder.

- Bruk av leiekjøring er heller ikke en miljømessig fornuftsordning. Det vil da si at leiekjøreren må kjøre to ganger tur/retur hytta dersom denne skal benyttes, mens en med egen snøscooter kjører samme trasé en gang for akkurat samme transportbehov.

- Det er viktig å presiserer at foreslåtte regelendring kun gjelder kjøring til og fra egen eller leid hytte og at det fortsatt må søkes og innhentes tillatelse fra kommunalt hold for å denne retten. Eier/leier må også oppgi kjøretrase når han søker, og det er kun denne traseen som skal benyttes til og fra hytta.

- Kommunene må også få tillatelse til å på egen hånd stramme inn regelverket, eksempelvis der det er utstrakt bruk av leiekjøring som en del av næringsgrunnlaget til grunneiere. Det er også viktig at all bruk av snøscooter betinger grunneiers tillatelse på de eiendommer som berøres av utfarten.

Ole Morten Balstad Per Røsseth Nils Even Fuglem Ordfører Varaordfører Opposisjonsleder Arbeiderpartiet Senterpartiet Høyre