Fiberutbygginga i Tydal fortsetter, og formannskapet gikk mandag enstemmig inn for fullføring av fiberutbygginga helt opp til Stugudal.

- Fylkeskommunen har gitt tilsagn om medfinansiering, og dermed kan hele kommunen nå bli svært godt utbygd, sier ordfører Jens Arne Kvello.

Hilmo blir trolig den eneste grenda i kommunen uten fiber, men et nytt mastepunkt har nå likevel gitt svært god dekning.