Forrige torsdag, så var dagens Kaffegjest, Oskar Tørres Lindstad, en av politikerne i kommunestyret i Røros som sa ja til å bevare skolestrukturen i kommunen som den er i dag. Det vil si at de nedleggingstruede skolene i Glåmos og Brekken ble berget for en stund - igjen! Oskar var også en av mange som tok ordet i den lange debatten rundt saken, og det var en sterk historie om mobbing og utenforskap, han kom med. Han fortalte en historie han kjenner godt - sin egen historie.

I dag var han Kaffegjest i Nea Radio, der han fortalte mer om hvordan han opplevde det å komme flyttende fra et stort skolemiljø i Klæbu til en liten fådelt skole i Brekken. Hør programmet igjen her: