Flere dager neste uke vil kommunehuset i Holtålen, inkludert sentralbord og postmottak, blir stengt på grunn av flytting.

“Blåhuset” som har vært rådhus i Holtålen helt siden kommunen ble etablert i 1972, er i ferd med å tømmes for papirer, folk og tjenester, og fra slutten av neste uke, skal det meste av dette være på plass i det nye rådhuset - som er det gamle helsesenteret i Ålen sentrum.

ALLE MÅ TIL PERS: Fra venstre: Kulturskolerektor Pancho Panchev, kommunedirektør Marius Jermstad og ordfører Arve Hitterdal. Foto: Per Magne Moan

Før det kan flyttes er det mye som skal pakkes ned og alle ansatte i administrasjonen har de siste dagene vært opptatt med å få alt over i kasser. Dette har resultert i blant annet over 120 kasser med papirer som nå skal arkiveres i kommunearkivet i Dora - den gamle ubåtnunkeren i Trondheim.

BLÅHUSET: Snart slukkes lysene i det gamle rådhuset for godt. Foto: Per Magne Moan

En av de som er opptatt med å tømme kontoret sitt for tiden, er ordfører Arve Hitterdal. Han synes det er litt ståk, men gleder seg til å flytte inn i nye lokaler.

Hitterdal vet ikke helt hva som skjer med "Blåhuset" når det blir stående tomt og han ser ikke bort fra at det vil bli revet.

Resten av bygningene som kommunen de siste årene har brukt til rådhus, er det Midt Elektro, tidligere Gauldal Everk, som eier. Disse er forholdsvis nye og i bra stand, og ble satt opp etter brannen på slutten av 80-tallet.

Flere på flyttefot

Her holder også biblioteket hus i dag. Også denne institusjonen er på flyttefot - til Ålentorget, knappe hunder meter unna det nye rådhuset.

Fra Ålentorget og inn i det nye rådhuset, flytter det interkommunale regnskapskontoret.

DET NYE RÅDHUSET: Her flyttes det inn. Foto: Per Magne Moan

Ordføreren håper flyttingen går som planlagt og at dørene i det nye rådhuset kan åpne for publikum mot slutten av neste uke. Inntil da kan det være utfordrende å få fatt i saksbehandlere, teknisk sjef, kommunedirektør, helsesjef, ordfører og andre ansatte.

Hør intervju med ordføreren her: