– Vi har fått en del henvendelser fra hyttefolket, som etter hvert har sett at hyttene kommer med vann, strøm og avløp ferdig inn til hyttene. Så det er flere av eierne som ønsker å kunne bosette seg permanent på hytta, sier ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad.

I gang med regulering

– Noen enkelt hytter har vi allerede begynt å regulere om til boliger. Vi ser at interessen for omregulering øker og at det begynner å bli snakk om hytter som ligger i hyttefelt, forteller Balstad.

– Så i realiteten kan det bli 200 faste innbyggere ved Hersjøen?

– Ja, det er en sak som kan dukke opp, men i første omgang så kommer vi til å si at dette tilbudet er for de hyttene som ligger nærmest bygda. Det vil si Sirhaugen hyttefelt, hytter på Fløneset og Damtjønna blant annet. I tillegg er det en del enkelt hytter som ligger rundt i bygda, forteller Balstad.

Avviser ikke andre

Ole Morten Balstad er klar på at kommunen ikke kommer til å avvise andre som ønsker å omregulere hytter til boliger, men at de kommer til å avvente for å se an responsen.

– Vi avviser ingen, men det viktigste nå er å finne en enkelt løsning for dette, konstaterer Balstad.

– Hva slag krav vil det bli satt?

– Du skal ha et offentlig godkjent vann og avløp system. Så må du sørge for å ha en vintervei som du selv har ansvaret for å holde åpen. Det er i tilfelle det skulle skje noe. Hytta skal ha en viss standard. Med det så menes det at du for eksempel ikke kan flytte inn i en hytte fra 1948 som det ikke er gjort noe med siden. Da må den oppgraderes først, avslutter Balstad.

Hør mer om hvor mange som har mulighet til å omregulere pr. dags dato her: