Mandag kveld kalte ordfører Trond Hoseth inn til et ekstraordinært kommunestyremøte i Malvik, etter at fem grunneiere sammen ba politikerne om å utsette oppstarten av E6-utbyggingen. Forslaget ble nedstemt med et flertall på 23 representanter.

Uklart

MDGs Per Olav Bjørgum tok til talerstolen og sa at han følte at grunnlaget for vedtaket var uklart, et ståsted partiet delte med Rødt og SV. Høyres gruppeleder, Eva Lundemo Fosmo, mente derimot at det var utøvd godt håndverk, både fra administrativt og politisk hold.

– Det at vi nå ikke tar denne anmodningen til følge, betyr ikke at grunneierne eller andre ikke kan klage.

Hun sier at det er forståelig at dette er en sak som vekker sterke reaksjoner.

– Men det er altså ikke utbyggingen av E6 vi diskuterer i kveld, men hvorvidt Nye Veier skal få starte arbeidet.

Uenige: Eva Lundemo Fosmo (H) og Per Olav Bjørgum (MDG) Foto: Anne Gundersen

På eget ansvar

De nye punktene som har kommet til reguleringsplanen etter forrige kommunestyremøte i Malvik, er enda ikke vedtatt. Når dette gjøres, etter at Nye Veier har implementert dem i planen, vil det være tre ukers klagefrist både for grunneierne og andre.

– Det at nye veier velger å starte arbeidet før planen er vedtatt og eventuelle klager er behandlet, betyr at det er entreprenøren, som tiltakshaver, som tar den økonomiske støyten dersom klagene tas til følge, forklarer Lundemo Fosmo.

Kort tid

Bjørgum mener at papirene ikke ble sendt ut tidsnok til politikerne og at det ikke har vært tilstrekkelig tid til å sette seg inn i saken.

– Det betyr at debatten har gått i media og ikke i de politiske miljøene.

Lundemo Fosmo er ikke enig.

– Vi fikk papirene fire dager før saken skulle behandles. Det er vår jobb som folkevalgte å sørge for at våre partigrupper får den informasjonen de trenger for å kunne ta et standpunkt.

Skuffet

Hjemme på gården i Malvik er en av grunneierne, Jens Nicolai Jenssen, skuffet over det han har sett fra politikerne.

– Det føles som å snakke til veggen av og til. Nå skal han og de andre bruke tid på å utarbeide en klage de håper politikerne vil ta til følge.

– Dette er et monster av en vei som vil få store følger for Malvik. Utbyggingen kommer til å gå utover både dyrkbar jord, livskvalitet på grunn av støy og reduserte muligheter for friluftsliv, mener han.

– Jeg er også svært overrasket over at det er gitt tillatelse til at fredet naturområdet ikke skjermes. Den 35 meter høye muren som skal bygges innenfor Sandmarka i Hommelvik, vil berøre Homla-vassdraget direkte og det syntes jeg er sjokkerende, avslutter Jens Nicolai Jenssen.

Dermed starter Nye Veier arbeidet 17. august.

Hør intervjuet med Eva Lundemo Fosmo og Per Olav Bjørgum i avspilleren under:

Hør intervjuet med Jens Nicolai Jenssen i avspilleren under: