– I første omgang etterlyser politiet nå vitner som tidligere ikke har meldt seg til politiet, som befant seg på - eller var i nærheten av – åstedet, lørdag 15. oktober 1994. Det skriver Politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Politiet ønsker også å komme i kontakt med personer som i etterkant har hatt samtaler med personer som antas å ha informasjon som kan belyse saken.

Politiet har på statsadvokatens ordre gjenopptatt etterforskning av dødsfallet til 5 år gamle Silje Redergård i 1994. Denne etterforskningen er nå i startfasen, etter innledende møter med statsadvokaten. Vitner kan ta kontakt med politiet i Trøndelag via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller via telefon 73489400.

Nye hypoteser

5 år gamle Silje Redergård ble funnet død i en akebakke ved Starrmyra på Tiller i 1994. Tre gutter på henholdsvis 4, 5 og 6 år ble kort tid etter utpekt som mistenkte i saken, og saken ble henlagt på grunn av deres lave alder.

– Det er viktig å understreke at vi nå vil etterforske denne saken ut fra flere hypoteser. Det betyr blant annet å etterforske om det kan være andre gjerningspersoner. Vi skal se på saken med nye øyne og gjøre alt vi kan for å opplyse denne saken på best mulig måte. Saken vil bli etterforsket ut fra dagens standard til etterforskning, sier påtaleansvarlig Mette Kollstrøm i Trøndelag politidistrikt som leder arbeidet sammen med etterforskningsleder Øyvind Jørgensen.

Ettersom politiet vil gjøre undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte om de tre tidligere mistenkte guttene har vært delaktige, er det naturlig at de får status som mistenkte også i gjenopptakelsen av saken. Som mistenkte i saken, vil de tre få styrkede rettigheter. Politiet vil blant annet be tingretten oppnevne forsvarere for dem. På grunn av deres tette forbindelse til saken, vil dette på en bedre måte ivareta deres interesser.

Politiet vil fremover lage en etterforskningsplan, nedsette en etterforskningsgruppe og utføre de nødvendige etterforskningsskritt for å komme videre i saken. Trøndelag politidistrikt har også bedt om, og fått innvilget, bistand fra Seksjon for kalde saker i Kripos.