Mangfoldsprisen for region Midt-Norge ble i dag delt ut til NRS på Tiller.

NRS AS i Trondheim utfører oppdrag innen renhold, kantinedrift og logistikktjenester. Rundt 70 prosent av de ansatte har innvandrerbakgrunn, de ansatte representerer til sammen 26 ulike nasjoner, og også i administrasjon er halvparten ikke-etnisk norske. NRS AS profilerer seg stolt som en bedrift med mange nasjonaliteter.

- NRS ansetter ut fra vurdering av egnethet og riktig motivasjon uten å skjele til nasjonalitet og har satt norskopplæring i system på en imponerende måte, heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Det var juryleder og regiondirektør for IMDi Midt-Norge, Rune Foss, som delte ut Mangfoldsprisen tirsdag formiddag.

I juryen for region Midt-Norge satt for øvrig Merethe Storødegård (Nav), Lars Buenget Børseth (LO), Hilde Myhre (KS) og Selena Konjhodzic Øverjord (NRK).