I en pressemelding så skriver Trøndelag SV at på verdens miljødag, 5. juni, ble Rørosmeieriet tildelt Trøndelag SVs klimapris. Meieriet får prisen for sitt arbeid med bærekraft og miljø innenfor blant annet energi, energieffektivisering og produktutvikling.

- Det er flott å kunne tildele denne prisen til Rørosmeieriet. SV er opptatt av grønn næringsutvikling, samtidig med at vi kutter klimagassutslipp. Rørosmeieriet er et utmerket eksempel på denne kombinasjonen, sier førstekandidat for Trøndelag SV, Rakel S. Trondal. De er så absolutt en verdig mottaker av prisen.

- Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen fra Trøndelag SV. Det er veldig hyggelig at det arbeidet vi legger ned for å bli stadig mer bærekraftig blir lagt merke til. Prisen gir oss ekstra motivasjon til å jobbe videre, sier meieribestyrer Trond V. Lund. Rørosmeieriet har gjennom mange år hatt et sterkt fokus på miljø og bærekraftige løsninger. Arbeidet deres er nært knyttet opp mot FNs bærekraftsmål, som for eksempel mat og god helse, minimere miljø- og klimafotavtrykkene og bærekraftige produkter.

Meieriet har som mål å være Norges fremste økologiske meieri. Helt konkret har de blant annet redusert CO2-avtrykket fra sine kartonger med 40% siden 2016 ved å ta i bruk plast basert på andregenerasjons bioavfall, redusert plastbelegg og tynnere kartong. – Det koster litt mer, men vi har ikke råd til å la være, sier Lund.

Bedriften satser på bruk av fossilfri energi i produksjonen, og i forbindelse med utbyggingen legger de opp til å overføre overskuddsenergi til fjernvarmenettet på Røros. De bidrar også til at flere bønder skal kunne drive økologisk.

- Vi vil skryte av Trøndelag SV for at de har valgt å dele ut en slik pris, vi synes det er veldig bra at de med dette setter ekstra fokus på de store klimautfordringene som møter oss, og ikke minst kommende generasjoner, uttaler Trond V. Lund.

- For oss lokalt har Rørosmeieriet blitt et fyrtårn i arbeidet med næring og bærekraft. De er også en helt sentral aktør i det flotte lokalmatmiljøet vårt. Vi er stolte av å være med å tildele dem klimaprisen, sier kandidat til fylkestinget Bjørn Salvesen og leder i Røros SV Christian Elgaaen.