Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune skal i dag ta stilling til en søknad fra Framtiden i Våre Hender (FIVH) om 1,5 millioner til et prosjekt som skal redusere forbruk og avfall fra trøndere. Som partnere har prosjektet med seg Avfallsklyngen i Trøndelag, Trondheim kommune, Trondheim Renholdsverk og Framtiden i våre hender studentlag. Formålet er å utvikle markedet for ombruk, reparasjon og redesign.

- Hvis vi skal halvere utslippene av klimagasser innen 2030, er vi nødt til å få ned vårt enorme overforbruk. Det betyr ikke at vi skal leve dårligere liv, men at vi skal reparere og bruke tingene våre lengre og om igjen, sier Anna Sara Fjeld, leder i Framtiden i våre hender Trøndelag.

FIKSEVERKSTED Foto: Framtiden i våre hender

Prosjektet tar et nytt steg

Leder i Hovedutvalg for næring, Terje Sørvik (Ap), er veldig fornøyd med at prosjektet nå tar et nytt steg: - Dette er helt i tråd med vår strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag. Vi vet at vi må bruke ressursene lengre og flere ganger om vi skal klare å bremse fotavtrykket vi setter på jordas tåleevne, sier Sørvik.

BrukOm

- Dette prosjektet vil gjøre brukte materialer tilgjengelige for folk gjennom Trondheim Renholdsverks nye satsing BrukOm. Målet med prosjektet er også at tjenester som reparasjon og redesign skal bli enklere tilgjengelig for folk, og det samme gjelder kjøp av brukte klær, møbler og elektronikk, sier Anna Sara Fjeld, i Framtiden i våre hender Trøndelag. Dette skal blant annet skje gjennom kurs, felles markedsføring, fiksefester og effektiv ressurs- og materialflyt.

Av saksfremlegget for hovedutvalget, som skal behandle saken i dag, går det fram at så lenge majoriteten av forbrukere opplever at klima- og miljøvennlige løsninger er tungvint, dyrt og lite attraktivt, vil det ta tid å gjennomføre et grønt skifte. Når nye forretningsmodeller derimot fungerer, kan endringer gå raskt.

- Prosjektet ønsker å gi de som jobber i reparasjons- og ombruksbransjen et løft ved å skape en plattform for samarbeid og fagfellesskap. I tillegg ønsker vi å bidra til innovasjon og nye forretningsideer basert på gjenbruk, redesign og reparasjon hvor det som i dag er avfall blir brukt som ressurser, sier Fjeld i Framtiden i våre hender.

Terje Sørvik er leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Økning av materielt forbruk

Til tross for økning i tjenesteøkonomien er det også en økning av materielt forbruk og avfall i Norge, blant annet fra tekstiler, inventar og elektronikk. Reparatører, håndverkere og forhandlere av brukte eller oppgraderte varer rapporterer at det er vanskelig å være et reelt alternativ til importerte varer fra lavkostland.

- I Arbeiderpartiet tror vi på å styre verden i den retningen vi vil at den skal gå. Om vi klarer å skape et større marked for ombruk og reparasjon her hjemme og redusere importen av varer fra land langt unna hvor både varer og produksjon legger press på jordas tåleevne, så har vi bidratt fra vårt lille hjørne til å gjøre verden litt bedre. Her skal Trøndelag gå foran, sier Sørvik. Han håper alle partiene kan stille seg bak søknaden fra Framtiden i Våre Hender.

- Det er de, sammen med reparatører og håndverkere som skal ha æren for at vi kommer til å bidra til å bremse forbruket og heller ta vare på eiendelene våre. Kan man skape nye arbeidsplasser i Norge i tillegg så er det vinn-vinn for alle. Det skulle bare mangle at vi støttet dette prosjektet, sier leder i Hovedutvalg for næring, Terje Sørvik.