Det er pr i dag ikke påvist smitte i Holtålen Kommune. Holtålen Kommune velger å gjøre mer omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset.

Krisestaben gav derfor sin beslutning til tiltakene som er iverksatt med øyeblikkelig virkning tom 22. mars. Vi må påberegnes at tiltakene kan vare over en lengre periode: Elvland barnehage, Haltdalen oppvekstsenter, HOV skole, SFO og kulturskole stenges etter åpningstid i dag. Holtålen folkebibliotek stenges for besøkende.

Kommunehuset og regnskapskontoret stenges for publikum og kommunal møtevirksomhet avlyses. Ta kontakt på telefon/mail, 724 17600.

Hovet og bassenget stenges. Midtstuggu stenges og Frivilligsentralen avlyser all aktivitet. Holtålen fysioterapiavdeling stenges. Alle arrangement i kommunens regi avlyses.

Oppfordrer privatpersoner, lag og organisasjoner til å avlyse alle møter og arrangement.

Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbasert løsninger o.l.

Holtålen sykehjem, heldøgns omsorgsboliger, Ålen omsorgsboliger og Sakslia bofelleskap blir stengt for alle besøkende med øyeblikkelig virkning. Adgang kun etter avtale med avdelingsledere.

Kommunen fraråder alle unødvendige reiser og turer. Er du usikker – dropp det!

Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir konkret vurdert av kommunens ledelse. Spredningen av viruset øker raskt. Smitten er helt klart mye mer utbredt enn det vi har registrert ved prøver.

Tiltakene vi iverksetter skal gi oss en mulighet til å bremse på spredningen før den rammer oss alle.

Kommunens ledelse står samlet bak en vurdering i denne situasjonen, om at det er bedre med omfattende tiltak tidlig enn å satse på for små tiltak for sent.

Kommunen har forståelse for at tiltakene er inngripende og alvorlige samfunnsmessig sett. Det er av vital betydning for risikoutsatte i befolkningen om at vi alle gjør vårt beste for å holde tilbake smittehastigheten og at det kan bidra til å sikre helsetjenestens behandlingskapasitet i pandemiperioden.

Vurderingene er gjort i tråd med smittevernloven, og støttes av administrativ ledelse og kommunens krisestab.