Per 24. mars er 23 741 ledige i Trøndelag. Dette utgjør 9,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har økt med 18 815 personer, tilsvarende 382 prosent siden 3. mars.

Ni av ti nye arbeidssøkere i perioden oppgir at de “er permittert eller kommer til å bli permittert” som registreringsbegrunnelse. Arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden krigen, verken i Norge eller i Trøndelag. Halvparten av de ledige er hjemmehørende i Trondheim kommune.

– Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset. Og det er mye som tyder på at det kommer flere permitteringer som en følge av disse tiltakene, spesielt hvis det fortsetter i flere uker til, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wigum.

– Men det er viktig å huske på at de fleste av disse har en jobb å gå tilbake til. Vi vil forhåpentligvis se en motsatt effekt når tiltakene reduseres, legger Wigum til.

Historisk høy ledighet

Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, hvor vi har gått fra 65 000 registrerte helt ledige tirsdag 10. mars til dagens 291 000. Arbeidsmarkedet i Trøndelag rammes spesielt hardt innenfor butikk og salgsarbeid. Her er det en økning i ledighet på nesten 4 000 personer siden 3. mars. Også innenfor reiseliv og transport har antall helt ledige økt voldsomt med over 3500 personer.

– Disse yrkesgruppene står for nesten 40 prosent av økningen siden 3. mars. Butikker, hoteller og restauranter var blant dem som ble rammet først av tiltakene og derfor ser vi den voldsomme økningen i antall permitterte her, forklarer Wigum.

Mange unge ledige

Av de 23 741 ledige i Trøndelag er 10 652 kvinner (9,3 prosent) og 13 089 menn (9,9 prosent). 965 ledige på tiltak (0,4 prosent), gir en bruttoledighet på 10,1 prosent. Ledigheten er høyest i prosent av arbeidsstyrken i alderen mellom 20-24 år med 15,4 prosent, og lavest for de over 60 år med 6,5 prosent.

Økning i kommunene

Målt i prosent av arbeidsstyrken har Oppdal den høyeste ledigheten med 13,2 prosent. Deretter følger Stjørdal med 12,0 prosent og Røros med 11,8 prosent. Kommunene med lavest ledighet er Leka med 4 prosent, Osen med 4,4 prosent og Nærøysund med 5,2 prosent.

Siden 3. mars har Lierne opplevd størst økning i ledigheten med 1 175 prosent, dette tilsvarer en økning på 47 personer. Videre har Oppdal en økning på 802 prosent (425 personer) og Røros en økning på 711 prosent (313 personer).

Kommuneoversikt

Trondheim 10,5 prosent Steinkjer 9,5 prosent Stjørdal 12,0 prosent Levanger 8,2 prosent Verdal 10,4 prosent Namsos 8,8 prosent