Årets siste kommunestyremøte i Holtålen begynner allerede klokken 1800 og Nea Radio har hatt en prat med ordfører Jan Håvard Refsethås om noen av sakene som skal behandles.

Saklista ser slik ut:

- Bygging av omsorgsboliger for demente-skisseprosjekt

- Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

- Gebyr og betalingsregulativet 2018

- Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021

- Salg av aksjer i ålen senter as

- Salg av aksjer - trønderenergi as

- Samarbeidsavtale mellom røros - os - holtålen - kommunereformen

- Organisering av nav røros

- Rapport - eierskapskontroll ålen aktivum as

Hør intervju med ordføreren her: