Hilde Sorken startet i Rørosmat den 1. mars i år, og gleder seg til å sette Rørosmat ytterligere på Norgeskartet.

– Bak Rørosmat står 26 medlemmer som produserer fantastisk lokalmat. Det gir oss uante muligheter, og med trenden som lokalmat i Norge nå er inne i skal vi smi mens jernet er varmt, sier Hilde Sorken.

Rørosmat nådde veldig gode resultater i koronaåret 2020. Totalt økte omsetningen for Rørosmat med 25 % fra 2019, noe som ga et positivt årsresultat for bedriften på over 1,3 mill.

Skal videreutvikle Rørosmat

– Når dagligvarehandelen hadde en markedsvekst på 17 % i 2020, og Rørosmat økte dagligvaresalget med 40 % i samme periode, er det tydelig at vi har dagligvarekjedene og forbrukerne med oss. De dyktige produsentene og medarbeiderne Rørosmat har på laget skal jobbe for å videreutvikle Rørosmat og vise at vi tar tilliten forbrukeren i Norge har vist oss på alvor.

Tross nedgang i mars og april 2020 tok salget av lokalmat fra Rørostraktene seg godt opp gjennom året, både for dagligvare og HORECA. Økningen i salget i 2020 vises også i økt antall ordre og økt snittverdi pr ordre for Rørosmat.

– Trenden generelt for lokalmat i 2020 har vært positivt. At Rørosmat øker med 25 % i det vanskelige koronaåret er vi veldig stolte av. Vi har produsenter som til enhver tid yter maksimalt, og som er gode på å snu seg rundt når det er behov for det. I tillegg har vi dyktige medarbeidere, og dette året har krevd fleksibilitet og kreativitet fra både produsentene og Rørosmat sine medarbeidere. Denne prøven har Rørosmat bestått med glans!, sier styreleder Ingulf Galåen.