Nylig kom det en pressemelding om to nye ansettelser, en ny rektor ved Fosen videregående skole og en ved Mære landbruksskole. Det har tidligere i år til sammen blitt meldt om fem nye ansettelser ved andre videregående skolen i Trøndelag.

Ny rektor på Fosen

Therese Mossing Eidsaune har takket ja til stillingen som rektor ved Fosen videregående skole.

Therese Mossing Eidsaune Foto: Privat

Eidsaune er 49 år gammel og jobber for tiden som regionsjef ved Nelfo Trøndelag, en en landsforening i NHO som blant annet organiserer elektro- og heisbedrifter. Tidligere har hun blant annet jobbet som ved Forsvarets høgskole, og da som rektor ved Ørland flystasjon. Hun har også hatt flere ulike funksjoner ved Fosen videregående skole, blant annet som fagleder.

Av utdanning har hun tatt den norske rektorskolen, og hun har også mastergrad i kunnskap og innovasjonsledelse fra Copenhagen business school. I tillegg har hun studert geografi, entreprenørskap og pedagogikk. Hun har også fagbrev som resepsjonist og studiekompetanse.

Eidsaune har også hatt mange ulike styreverv og politiske verv gjennom mange år.

Ny rektor ved Mære landbruksskole

Anne Johanne Hatlinghus har takket ja til stillingen som rektor ved Mære landbruksskole.

Hatlinghus er 52 år gammel og jobber for tiden som avdelingsleder ved Levanger videregående skole. Hun har tidligere vikariert som assisterende rektor ved samme skole, og har vært pedagogisk leder og lærer ved Mære landbruksskole.

Av utdanning har hun en mastergrad i skoleledelse fra NTNU, og hun har utdanningsgraden Cand. Agric fra Norges landbrukshøgskole på Ås (institusjonen som i dag heter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

- Med Eisdaune og Hatlinghus har vi rekruttert to nye rektorer som har lang og relevant erfaring fra arbeidslivet. Begge har svært solid utdanning, og jeg synes vi har funnet to rektorer som passer til Fosen videregående skole og Mære landbruksskole på en god måte. Jeg ser fram til å samarbeide med begge to de neste årene, sier Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning.

Anne Johanne Hatlinghus Foto: Grete Friedrich