MONSTERDEBATT I MAUSUND: Årets valgkamp i Trøndelag blåses i gang med en fem timer lang direktesendt debatt i fiskeværet Mausund, hvor samtlige listetopper i de ni stortingspartiene skal diskutere noen av de viktigste temaene i årets valgkamp. Foto: Krzysztof Zboralski/Øyrekka Folkehøgskole Fire hovedtema

Debatten vil bli inndelt i fire hovedtema:

Kl. 14:00 By og land

Trondheim, Malvik, Melhus, Skaun og Stjørdal vil ifølge SSB vokse med over 21.000 innbyggere de neste 10 årene. Det gir et sterkt press på arealer, velferd, boligmarked og trafikk. I samme tidsperiode vil Steinkjer, Namsos, Heim, Nærøysund og Snåsa tape til sammen 1.300 innbyggere. Det gir stikk motsatte problemer.

Er dette den balanserte utviklingen man ville skape ved sammenslåingen av trøndelagsfylkene? Og er det regjeringens reformer som har skylda, eller kan vi i Trøndelag takke oss selv?

Kl. 15:00 Naturressurser og næringsliv

Vi skal ta vare på matjorda, men bygger den ned med ny veg. Vi skal produsere mer strøm - men ingen vil bygge ut vind eller vann. Hva skal leverandørindustrien jobbe med etter oljealderen? Havbruksnæringen går så det suser - men hva med resten av distriktsnæringene?

Kl. 16:00 Klima og miljø

Vi står overfor enorme samfunnsendringer på grunn av klimakampen. Hvem skal betale når trøndersk landbruk, samferdsel og privathusholdninger skal ha null utslipp? Og hvordan skal vi kutte utslipp: Med vern, avgifter eller forbud? Vi er også innom rovdyr, biomangfold og transport.

I denne debatten hører også rovdyr, biomangfold og transport med.

Kl. 17:00 Velferd

Hvordan ser fremtidens velferdssamfunn ut? Allerede er omsorgstjenestene under sterkt press. Og nå kommer eldrebølgen. I dag er det 36.500 trøndere over 75 år. Om 30 år har tallet økt til over 81.000. Hvordan i all verden skal vi ta vare på dem? Hva slags politikk sikrer oss god velferd om én generasjon? Vi skal også innom fordeling, helsepolitikk og arbeidsliv.

Kl. 18:00 Avslutsningsappeller fra hvert enkelt parti

17 toppkandidater

Disse toppkandidatene deltar fra Nord-Trøndelag valgdistrikt:

 • Marit Arnstad (Sp), stortingsrepresentant, Nord-Trøndelag

 • Ingvild Kjerkol (Ap), stortingsrepresentant, Nord-Trøndelag

 • André Skjelstad (V), stortingsrepresentant, Nord-Trøndelag

 • Elin Agdestein (H), stortingsrepresentant, Nord-Trøndelag

 • Terje Settenøy (Frp), stortingskandidat, Nord-Trøndelag

 • Siv Furunes (SV), stortingskandidat, Nord-Trøndelag

 • Tommy Reinås (MDG), stortingskandidat, Nord-Trøndelag

 • Hanne Lise Fahsing (R), stortingskandidat, Nord-Trøndelag

Disse toppkandidatene deltar fra Sør-Trøndelag valgdistrikt:

 • Eva Kristin Hansen (Ap), stortingsrepresentant, Sør-Trøndelag

 • Linda Helleland (H), distrikts- og digitaliseringsminister, Sør-Trøndelag

 • Heidi Greni (Sp), stortingsrepresentant, Sør-Trøndelag

 • Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant, Sør-Trøndelag

 • Lars Haltbrekken (SV), stortingsrepresentant, Sør-Trøndelag

 • Jon Gunnes (V), stortingsrepresentant, Sør-Trøndelag

 • Hege Bae Nyholt (R), stortingskandidat, Sør-Trøndelag

 • Ask Ibsen Lindal (MDG), stortingskandidat, Sør-Trøndelag

 • Øyvind Håbrekke (Krf), stortingskandidat, Nord- og Sør-Trøndelag