Rapporten, som er gjennomført av Respons Analyse for Fretex Jobb, viser at 43 prosent av alle trøndere har vurdert å søke eller har søkt ny jobb det siste året, også de som ikke er yrkesaktive i dag.

Anna Kupper er en av teamlederne for Fretex Jobb i Trondheim, som bistår jobbsøkere på vegne av NAV. Hun forteller at det har vært et stort behov for bistand det siste året, og nesten 100 trøndere har via Fretex sine tjenester fått arbeid eller startet utdanning.

Anna Kupper. Foto: Privat

I tillegg til å avdekke at det er store utfordringer med å skaffe seg jobb uten erfaring og nettverk, viser rapporten at 36 prosent trøndere har opplevd å bli arbeidsledig, og disse slet med både økonomi (39%) og selvtillit (23%).

Utenforskap er fortsatt et stort problem

Selv om Solberg-regjeringen lover å fortsette kampen mot utenforskap, etterlyser Meinich-Bache konkrete tiltak på dette.

– I 2013 kritiserte Erna Solberg Jens Stoltenberg for at antallet utenfor arbeidslivet hadde økt under hans styre. Åtte år senere ser det dessverre ikke stort bedre ut, sier Meinich-Bache.

Så hva er løsningen?

– Arbeidsinkluderingsbedrifter som Fretex Jobb kan brukes mer. Vi har kompetanse, gode resultater og kapasitet. Vi jobber for bærekraftige ansettelser, som vil si at en jobbsøker ikke bare skal få en jobb, men at han eller hun også skal bli værende i den. Da er vi avhengig av å få en god match mellom det arbeidslivet etterspør og kandidatenes kompetanse og ønsker, og det er nettopp dette vi er gode på å få finne, sier Meinich-Bache.

Stiller urealistiske krav til studenter

Tallene i rapporten er nedslående for studenter. Mangel på erfaring, nettverk og kontakter er helt normalt når man nettopp er ferdige med studier. Når man i tillegg ser stillingsannonser med altfor høye krav mener Meinich-Bache at det bør gå ut et varsko.

– Når vi ser disse resultatene mener jeg det bør være et tydelig varsko til politikerne. Vi må ta vare på de som faller utenfor, og gjøre enda mer for å inkludere de unge. Heldigvis sier rapporten at de unge under 39 år er mye mer åpne for å ta imot hjelp, så det bør være mulig å snu denne trenden, sier Meinich-Bache.

Tallene viser at tre av fem under 39 år i Trøndelag har fått hjelp i jobbjakten, mens kun én av tre mellom 40 og 63 svarer det samme.

Kvinner er dårligere på å skryte av seg selv

Manglende erfaring er imidlertid ikke det eneste problemet. 43 prosent trøndere synes det er vanskelig å skrive jobbsøknad, og en tredjedel av disse synes stillingsannonsene stiller urealistiske krav som gjør det vanskelig å søke jobb.

– Vi ser at majoriteten i Trøndelag har vanskeligheter med å skryte av seg selv i en jobbsøknad. Her er det kvinner som topper statistikken (83 prosent) i forhold til menn (81 prosent), sier Meinich-Bache.

Undersøkelsen viser videre at trøndere er mer beskjedne enn den generelle befolkningen. I Trøndelag svarer 82 prosent at de synes det er vanskelig å skryte av seg selv mot 72 prosent i den generelle befolkningen. Det er tromsøværinger og finnmarkinger som er de minst beskjedne (66 prosent).

Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført mellom 14. og 26. juli 2021 av Respons Analyse for Fretex Jobb. Den er utført i et representativt utvalg av respondenter i en alder mellom 18 og 63 år, i tillegg til en egen gjennomføring blant arbeidsgivere. Den hadde 1616 respondenter i befolkningsundersøkelsen, og 305 i arbeidsgiverundersøkelsen. Den har tatt sikte på å avdekke problemstillinger knyttet til emner innenfor arbeidslivet.