Mona er fra Stjørdal og i år ber hun om hjelp på Finn.no til å arrangere en fin jul for familien sin.

Årsaken til at hun la ut en annonse på Finn.no er at hun er ufør og sliter økonomisk. Hun er tydelig på at hun selv er årsaken til mye av problemene, men at pandemien også har vært en sterkt innvirkende faktor på situasjonen som hun og familien nå befinner seg i.

«Shit, hva skal vi gjøre?» var spørsmålet som Mona og samboeren måtte stille seg selv når desember nærmet seg.

Andre spørsmål som dukket opp var jo også «når har man dårlig råd?», «trenger jeg egentlig hjelp» og «hvor mye av dette bør jeg dele med andre». For å be om hjelp er skamfullt og flaut, spesielt når problemet er selvforskyldt i følge Mona.

Hun bestemte seg til slutt for å legge ut en ærlig annonse, riktig nok anonymt for å skåne barna sine som er i ungdomsalderen hvor det meste er litt flaut og kleint.

- De skjønner jo litt, og jeg prøver å lære dem verdien om penger og å være takknemlig for det man får.

Og hvor mye skal man involvere sine barn når slike problemer oppstår?

- Så er det å finne den balansen da, om hvor mye jeg skal fortelle jentene om hvor dårlig råd jeg har, for det skal jo ikke være deres bekymring heller.

Selv om Mona fryktet at det å legge ut en annonse hvor hun ba om hjelp skulle føre til stigmatisering og ubehag, så har hun fått mange fine tilbakemeldinger og støtteerklæringer.

- Responsen har vært super. Jeg har fått mange støtteerklæringer som forteller meg at jeg faktisk er en god mor, og at jeg kun har prøvd å gjøre det som er rett for barna mine.

Mona har også fått hjelp tidligere i år da en av døtrene skulle konfirmeres. Hun er også veldig takknemlig over mange av organisasjonene som har hjulpet henne i ulike sammenhenger, og nevner da Røde Kors på Stjørdal, Hjelp meg å hjelpe Trøndelag og Ungdomskontakten på Stjørdal.

- Takk er liksom ikke godt nok. Det er så mye fine folk ute rundt omkring.

Til de som befinner seg i en lignende situasjon vil Mona si følgende:

- Prøv å svelg den stoltheten og skamfullheten og spør. Si ting akkurat som de er, så finner de nok fort ut at de ikke er alene.

Hør intervjuet med Mona fra Stjørdal her: