Det var i 20 tida mandag kveld at det gikk et jord- og steinras i Svølgja på fylkesvei 30 mellom Ålen og Haltdalen.

Denne gangen gikk raset noen hundre meter overfor stedet der storraset gikk i 2013.

Folk som kom til stedet sier at det dreier seg om omlag 20 kubikk masse som delvis havnet i nordgående kjørefelt.

Heller ikke denne gang ble personer eller biler truffet av massene som raste ut.

Entreprenør ble tilkalt og kom raskt til stedet og fikk ryddet opp. Dette gjorde at trafikken ikke ble vesentlig hindret utover mandagskvelden.

Det har i sommer blitt drevet rensking og skredsikring i Svølgja og raset gikk knappe 100 meter fra stedet dette arbeidet foregår nå.