– Skogen har den fantastiske egenskapen at den binder Co2, sier Jens Nicolai Jenssen entusiastisk. Han er leder for styringsgruppa for ny skogbruksplan i Malvik, Stjørdal og Meråker, og nå er endelig en mangeårig jobb fullført.

Over 90 % av skogen i de tre kommunene er taksert og miljøregistrert, og det utgjør over 580 000 dekar skog.

– 500 skogeiere har vært med. Noen er store, som Meraaker Brug og Statskog, mens andre og mindre aktører har vært like villige til å få utført denne enorme jobben, sier Jenssen.

Tirsdag møttes representanter for alle involverte, inkludert fra offentlig forvaltning, for å markere at arbeidet som har pågått siden 2017 nå er i boks.

– På grunn av at skog er så effektiv til å binde opp Co2, har FNs miljøpanel skogforvaltning i sine planer. Også Hurdalsplattformen til den nye regjeringen framhever skogsdrift som satsningsområde forteller Jenssen.

I Norge bindes hele 50 % av utslippene opp av skog. Dette blir værende i treet, selv når det har blitt til tømmer og blir brukt til bygningsformål.

– For at skogseierne skal kunne selge tømmer til industrien, må tømmeret være miljøsertifisert. Så på dette feltet skjer det mye.

Jens Nicolai Jenssen sier videre at nettopp miljøperspektivet er en av de viktigste grunnene til å ta vare på og å videreutvikle skogen.

– Når vi jobber med skog, så jobber vi i et svært langsiktig perspektiv. Det tar fra 70 til 120 år fra en skog plantes til den er høsteklar. Så den jobben vi gjør nå, den gjør vi for framtidige generasjoner og det er viktig at skogen får optimale vekstvilkår.

Odd Magne Storflor er leder i Hegra skogeierlag. Han forteller at høyteknologi også har funnet veien til skogsdrifta.

– Når jeg er ute i skogen min, så har jeg med meg en iPad. Den forteller meg det meste av det jeg trenger å vite om det som må gjøres i skogen.

Det kan være uønsket vegetasjon, gammel ved og tetthet av trær. Disse er alle faktorer som forteller Storflor at noe må gjøres.

– Vi snakker egentlig om en slags vareopptelling, sier Jenssen.

Vareopptellingen har hatt en kostnadsramme på 9 millioner kroner, hvorav 50 prosent har vært finansiert med tilskudd fra statsforvalteren.

– Det vi ser, er at tilveksten på skog i våre kommuner har vært på over 40 prosent de siste 15 årene. Dette er utrolig bra, og skyldes at vi driver god forvaltning av ressurser.

Også når det gjelder friluftsformål er skogsdrift viktig.

– En velskjøttet skog tror jeg alle setter pris på.

Hør intervjuet i avspilleren under: