Kristian Tangen er regionleder i LO Trøndelag.

Partene sitter fortsatt sammen, men de skal ikke ha kommet nærmere en løsning, melder NRK. Det betyr at det kan komme til å gå mot brudd.

LO skal i løpet av natten ha fremmet et krav på over 5 prosent kjøpekraftsforbedring. De mener NHO ikke har beveget seg noe. Men partene sitter fortsatt i forhandlinger.

– Det er en veldig fastlåst situasjon. Det er alvorlig. Vi er helt avhengig av bevegelse for å komme videre, sier riksmekler Mats Ruland.

– Jeg håper ikke det går mot et brudd, men om partene ikke beveger seg vil det bli en konflikt. En stor konflikt, sier Ruland til NRK.

Hva forhandler de om?

I år er det mellomoppgjør. Det vel si at partene bare forhandler om penger. Det er arbeidstakerorganisasjonen LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som starter med forhandlinger for privat sektor

Hva er frontfagsmodellen?

Lønnsoppgjørene i Norge gjøres etter frontfagsmodellen. Det betyr at privat, konkurranseutsatt industri er med å forhandle først. Det setter en mal for oppgjørene for andre grupper.

Hva krever LO?

LO krever reallønnsvekst, det vel si at lønna må øke mer enn den antatte prisstigningen på 4,9 prosent. NHO vil ikke love reallønnsvekst, men sier lønnsevnen hos bedriftene må bestemme.

Hva med de som ikke er i frontfaget?

Ansatte i offentlig sektor forhandler i egne oppgjør. Flere grupper i det offentlige mener det er mulig å gi høyere lønnstillegg innenfor frontfagsmodellen.

Hvordan foregår forhandlingene?

Lønnsoppgjør begynner med forhandlinger som kan føre til enighet eller brudd. Ved brudd blir det mekling hos Riksmekleren. Fører ikke meklingen fram, kan det bli streik.

Kan bli storstreik

Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS står klare til å streike fra søndag morgen dersom det blir brudd i meklingen. LO skriver at de planlegger å ta ut et bredt spekter av bransjer over store deler av landet.

Blant annet vil en eventuell streik ramme bryggerier som Hansa og Mack. Også Coca-Cola vil bli rammet hvis det blir streik.

LO varsler opptrapping

Allerede natt til søndag varslet LO en opptrapping av en eventuell streik.

LO varsler at ytterligere 15 509 medlemmer vil tas ut i streik fra fredag. Fra før har LO varslet at 22 947 medlemmer vil tas ut i streik fra søndag.

Dersom meklingen ikke fører frem til enighet mellom LO og NHO betyr det at det til sammen vil bli tatt ut 38 000 LO-medlemmer i streik fra fredag, skriver LO i en pressemelding.