Holtålen formannskap vedtok i formiddag for andre gang å utsette saken om ei seter ved Hersjøen, som etter restaurering er blitt bredere enn tillatte mål.

Eier har ment tillatte mål var innvendig, mens det var utvendige mål som var riktige. Statskog og Ålen Fjellstyre sier i en uttalelse at selv om det er snakk om beskjeden utvidelse, er det viktig å reagere på slike saker for å unngå presedens. Rådmannen skriver i sin innstilling at bredden pa seterhuset skal tilbakeføres til opprinnelig bredde i trad med byggetillatelse.

Likevel ble saken utsatt og formannskapet vedtok enstemmig at tiltakshaver informeres om at han kan søke og få vurdert saken på nytt i Ålen fjellstyre i forhold til ny seterforskrift om seter i drift.

Det var Tore Børresen fra Arbeiderpartiet som la fram forslaget:

Det sa ordfører Jan Håvard Refsethås.Vi hørte også Tore Børresen fra Arbeiderpartiet.