- For å få fortgang på bygging av tunnel gjennom Svølgja mellom Ålen og Haltdalen skulle hele transportnæringa stoppet og gjennomført en blokade. Det sier Bård Skogås som driver transportbedriften Skogsås Transport i Ålen.

Nea Radio har snakket med folk i Holtålen om hva de mener må gjøres for å sikre Svølgja mot flere ras. Og er innbyggerne villig til å betale bompenger for å finansiere enda en tunnel mellom Haltdalen og Ålen.

Reporter Nils Kåre Nesvold har kjørt gjennom Svølgja: (Flere bilder under reportasjen)

I reportasjen hørte vi til slutt Bård Skogås. Vi hørte også Kristin Bendos, Kirstin Garmager, David Engan, ordfører Jan Håvard Refsethås, Hans Erik Ler, Kristin Jamtvoll, Steffen Leinsvang og Sverre Skogås.

- Det er ikke gunstig med bompengefinansiering gjennom Svølgja, men det er trolig eneste mulighet for å få til bedre rassikring mellom Røros og Støren. Det sier ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen: