Det siste kommunstyremøtet for året i Holtålen behandler nå budsjett 2015. En presset politisk ledelse er samlet for å få et budsjett i balanse, et budsjett som lider av et kraftfullt underskudd.

Torbjørn Wolden (Ap) satte egne ord på oppgaven med meningen:

- Dette er en dødsspiral på innerskjær.

- Jeg har ligget søvnløs siden formannskapsmøtet og jeg har en skikkelig dårlig følelse hvis det skal kuttes i rammeområde to som foreslått. Går vi for dette setter vi i gang noe som er alt annet en godt for våre barn, sier Kristin Bendos (Sv) fra talerstolen.

Det store spørsmålen i kveld vil bli et eventuellt salg av kraftaksjer i Trønderenergi og Gauldal Energi. En reduksjon av ti årsverk i kommunen kan også bli en realitet.

Hør debatten på radio: 105,1 eller følg oss på www.fjelltv.no

Etter møtet fikk vi en kommentar fra de politiske lederene og varaordfører Gudbrand Rognes kunne bekrefte at de har fått et budsjett i balanse, i hvert fall på papiret. I innslaget under hører du varaordfører Gudbrand Rognes, SVs Kristin Bendos og Høyres Geir Jensås.

En lettet rådmann Marius Jermstad kunne etter kommunestyremøtet i Holtålen torsdag kveld gå opp i talerstolen og konkludere med at de har kommet i mål med budsjettet, selv om det blir tøft i tiden som kommer: