Hovedutvalg for kultur vedtok tirsadag at  .

Ekteparet Åse Juveli Berg og Jon Skjølsvold Ryen har gjennom 25 år jobbet for å gjøre Johan Falkbergets liv og diktning kjent for nye generasjoner. De har drevet omvisning og kulturformidling på Ratvolden i mange år. Åse og Jon har vært sentral i svært mye av det arbeidet som har foregått knyttet til Johan Falkberget og Ratvolden. Her nevnes det bl.a. at de i mange år hadde et hovedansvar for omvisningene på Ratvolden, i dag er denne omvisningen overtatt av destinasjon Røros, men fremdeles er de en del av den staben som driver omvisning på Johan Falkbergets hjemsted.  Åse har vært sentral i arbeidet med onsdagskvelder på Ratvolden. Onsdagskveldene er blitt et begrep i arbeidet knyttet til Johan Falkberget og Ratvolden. Disse kveldene foregår i den perioden på sommeren når det er omvisning på Ratvolden. Viktig er det også å fremheve at Jon har hatt en sentral oppgave med å ta vare på og pleie kulturlandskapet rundt vår dikterhøvdings hjemsted. Dette er et arbeid han skjøtter også i dag.

Jon og Åse har begge vært sentral i Falkberget-Ringen og i det arbeidet som der blir gjort. Mange arrangementer og seminarer arrangert av denne ringen har vanskelig kunne blitt gjennomført uten den innsatsen som  Åse og Jon har lagt for dagen.

Man kunne ha nevnt uendelig mere som Åse og Jon har hatt hele eller deler av ansvaret for når det gjelder Johan Falkberget og Ratvolden. De har holdt en mengde Falkberget-foredrag tilpasset ulike publikumsgrupper. De har ved flere anledninger tatt initiativ til at alle med navnet An-Magritt har blitt invitert til treff i ulike settinger.  Åse var i mange år sentral i Røros litteraturlag og litteraturfest Røros, hun har også forfattet boken «I loddsnorens tegn» som er en samling av Falkbergetsitater. Viktig er det også å nevne at Åse og Jon har vært sentral i arbeidet med å knytte sammenhenger mellom Rugeldalen - Ratvolden og Johan Falkberget.

I 2011 mottok Åse og Jon Det kongelige Videnskabers Selskab minnemedalje i gull for kulturbevaring og kulturskaping i Røros kommune. Dette viser at det arbeid de har lagt ned har blitt lagt merke til langt utover vår kommunegrense. Det er svært velfortjent at Åse Juveli Berg og Jon Skjølsvold Ryen mottar Røros kommunes kulturpris 2014.