AtB har varslet kutt i rutetilbudet mange steder og for Holtålen, Røros og til dels Midtre-Gauldal har trusselen om å fjerne kveldsruta fra Trondheim til Røros med avgang 20.43 vært tyngst å svelge. Ruteendringene skal trå i kraft til høsten og mange frykter nå at det blir umulig å benytte kollektivtransport til og fra Trondheim. Siste tog fra Trondheim til Røros går 16.25 på hverdager.

Men etter press fra de tre kommunene ser det nå ut som om AtB har snudd med tanke på kveldsruta.

Enhetsleder for kultur og næring i Holtålen kommune, Olve Morken sier til Nea Radio at AtB har hatt møter i helga og vedtatt at kveldsruta med avgang fra Trondheim kl. 20.43 på hverdager skal gjeninntas. Likeså er avgangen fra Røros kl. 12.20 tatt inn igjen.

Ut fra de tilbud som var før nedskjæringene så er følgende ruter tatt bort fra høsten 2014:

Trondheim - Røros:

Hverdager: avgang kl. 17.13

Lørdag: avgang kl. 20.43

Søndag: uenderet

Røros - Trondheim:

Hverdager:  avgang kl. 17.10

rute som gikk kl. 11.50 før går nå kl. 12.20

Lørdager: avgang kl. 16.50

Søndag: uendret

Intervju med Olve Morken: